Postcards From Sky

If only they could send us postcards. Thousands of miles traveled, faraway countries visited. Bird migration is a marvel I can’t really wrap my mind around. Adam Nicolson’s book “The Seabird’s Cry”, that I’m reading right now, is a real eye-opener. Last days have been a wild geese traffic jam. I opened the door to let my cat out around midnight last night and heard those distinct nasal honks in the pitch black sky. Day and night returning. Most of the bird species have been there long before humans. And most of them will repeat the long journey again in Autumn. Thousands of miles over the land and over the seas. It’s obvious, and yet it’s not.

Birds returning definitely make me smile.

***

Ja vien viņi spētu sūtīt mums pastkartes. Kilometru tūkstoši spārnos, tāltālas zemes. Putnu migrācija ir brīnums, kuru tā īsti nemaz nespēju aptvert. Adama Nikolsona grāmata The Seabird’s Cry, kuru patlaban lasu, pamatīgi atver acis. Pēdējās dienās debesīs redzams un dzirdams īsts savvaļas zosu sastrēgums. Ap pusnakti atvēru durvis, lai izlaistu kaķi, un dzirdēju, kā melnajās debesīs zemu gāgina kāsis. Atgriežas dienu un nakti. Vairums putnu sugu ir pastāvējušas miljoniem gadu vēl pirms uz zemes sāka staigāt cilvēki. Un lielākā daļa atkal no jauna atkārtos garumgaro ceļojumu rudenī. Tūkstošiem kilometru pāri zemei un jūrām. It kā pašsaprotami, un tomēr nē.

Gājputnu atgriešanās noteikti liek smaidīt.

Photo: Anna Iltnere, Beach Books

Smile

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s