Scales Fall From Human Eyes

When I was a kid, I watched a movie, where the scientist father accidentally shrinks his own and two other neighborhood teens to the size of insects. They try to find their way through gigantic grass blades, ride on a large ant in the size of an elephant and find a shelter in a lego building block. It all resembled a horrifying wonderland. Sometimes I think, how much we are used to perceive our environment as built on a human scale. From the day we can reach the light switch, there’s scarcely any wonderland left. Everything is at its right place. Or so we think. But nature is all by itself. Even if we may think that the horizon is at our eye level, nature is not human scale. There are many places on Earth where you can experience it to the fullest. Wild and self-absorbed they free us from ourselves in one blow.

“The North Sea roars along wild beaches; I could never befriend these waves. They are not built on a human scale; they are untamed, barbaric and brutal. These are not resorts. .. The oversized scale reminds of an antipodean wilderness, of New Zealand’s South Island or Tasmania’s south-western shore, as if I’d been helicoptered into nowhere. There’s no accommodation of the human: no access, no mediation, no agreement. It’s all in dispute, with itself.”

Philip Hoare “Risingtidefallingstar”, 2017

***

Bērnībā redzēju filmu, kurā zinātnieks tētis nejauši sarucināja savus un kaimiņa bērnus līdz sīku insektu izmēriem. Bērni kūlās pa gigantisku zāli kā pa šausminošu brīnumzemi, jāja uz ziloņa izmēra skudras un patvērās lego kauliņa robā. Cik gan pieraduši esam tvert apkārtni pēc sava mēroga. Kopš varam aizsniegt gaismas slēdzi, brīnumzemes tikpat kā vairs nav. Viss ir kā nākas. Tomēr pat ja mums šķiet, ka apvārsnis ir acu augstumā, daba ir pati par sevi. Dabai nav cilvēka mēroga. Uz Zemes joprojām ir vietas, kur to var pieredzēt burtiski. Savvaļas un savpatas tās atbrīvo mūs no mums vienā pūtienā.

“Ziemeļjūra rēc gar savvaļām pludmalēm; es nekad nevarētu iedraudzēties ar šiem viļņiem. Tie nav radīti cilvēka mērogam – nepieradināti, barbariski un brutāli. ..  Šie negabarīta izmēri atgādina par antipodu savvaļu; uz Jaunzēlandes Dienvidsalas un Tasmānijas dienvidrietuma krastā sajutos kā ar helikopteri nogādāts nekurienē. Cilvēkam te nav ne mazāko iespēju uz izmitināšanu: nav pieejas, nav starpniecības, nav vienošanos. Viss atrodas nerimtīgā strīdā.”

Philip Hoare “Risingtidefallingstar”, 2017

Scale

Advertisements

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s